İSTİFHAMAT


İSTİFHAMAT
(İstifham. C.) İstifhamlar, sualler, sormalar

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.